MinFamilieRet

Samejeoverenskomst

Hvad er samejesoverenskomst?

En samejeoverenskomst – også kaldet en samejekontrakt – er en skriftlig aftale mellem to eller flere parter, som sammen ejer et aktiv, eksempelvis et hus eller en bil.
Samejeoverenskomsten kan regulere praktiske såvel som økonomiske forhold vedrørende aktivet både under selve samejet men også ved opløsning af samejet.

Dermed kan evt. konflikter undgås.

Med andre ord er formålet med samejeoverenskomsten at få styr på vilkår, som der ellers senere kan opstå uenighed om.

En samejeoverenskomst kan eksempelvis fastsætte, hvad der skal ske, hvis samejet en dag opløses.

Det er meget normalt, at man som par køber en bolig i lige sameje, dvs. at man hver ejer 50 % af boligen. Det er dog ikke altid ens betydende, at man beløbsmæssigt indskyder lige meget. Med en samejeoverenskomst kan I regulere i detaljer, hvordan I kommer ud af samejet samt at den part der har indskudt flest penge, også får flest penge ved et evt. salg.

Uden en samejeoverenskomst vil de almindelige juridiske regler finde anvendelse, som indebærer at alle beslutninger i et sameje som hovedregel skal ske ved enighed – enighed vil dog ikke altid være nemt at opnå ved konflikter.

Ønsker du 1 times gratis rådgivning?

Hvem behøver en samejeoverenskomst?

Ægtefæller med formuefællesskab er omfattet af regler i ægteskabslovgivningen, hvis der en dag måtte blive uenighed om, hvad der skal ske med boligen i tilfælde af forholdets ophør.

Ægtefæller har derfor som udgangspunkt ikke behov for en samejeoverenskomst.

Derimod forholder det sig anderledes for ægtefæller med fuldstændigt særeje, familie, venner og ugifte samlevende.

Derfor er det altid en god ide at tage højde for det tilfælde, at samejet skal ophøre – og herunder få klarhed over hvad der skal ske – og på hvilke vilkår, såfremt der på et tidspunkt måtte blive uenighed om det fælles aktiv. Derfor er en samejeoverenskomst særligt relevant.

Hos MinFamilieRet kan I få kompetent juridisk rådgivning fra vores jurister og få udarbejdet en samejeoverenskomst. Vi stiller de relevante spørgsmål, om hvordan I ønsker samejet skal være og ud fra det udarbejder vores jurister jeres samejeoverenskomst.

Hvad indeholder en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst indeholder et overblik over de økonomiske og praktiske forhold i samejet. Samejeoverenskomsten indeholder emner som:

Konsekvenser ikke at oprette en samejeoverenskomst?

Hvis I skal sælge jeres bolig, og I ikke har fået udarbejdet en samejeoverenskomst, skal I blive enige om, hvordan, hvornår og hvor meget I sælger boligen for.

Hvis I ikke kan komme til enighed, kan dette have personlige og økonomiske konsekvenser for jer. I værste fald vil huset skulle sælges på auktion igennem skifteretten, hvilket vil medføre yderligere omkostninger for begge parter.

MinFamilieRet anbefaler altid, at man får udarbejdet en samejeoverenskomst.

Samejeoverenskomst og testamente?

Som ugift samlevende er det udover en samejeoverenskomst også vigtigt at få oprettet et testamente.

I det tilfælde I har købt en bolig sammen, vil den afdødes halvdel af boligen, uden et testamente, gå til den afdødes forældre, hvis I ikke har børn sammen. Har I børn vil børnene i stedet arve, men for børn under 18 år gælder det, at arv båndlæggelse indtil de er fyldt 18 år.

Uden et testamente kan man altså risikere, at boligen skal sælges ved et dødsfald, for at kunne betale arven til afdødes børn eller nærmeste familie. Med et testamente kan man komme ud af denne situation.

Kontakt os for at få et godt tilbud.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere