MinFamilieRet

Fremtidsfuldmagt

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et dokument, som sikrer, og skaber tryghed for dig selv og dine nærmeste pårørende. En fremtidsfuldmagt giver en eller flere pårørende ret til at varetage dine interesser, såfremt du selv bliver ude af stand til det. Det kan eksempelvis være, hvis du bliver ramt af en ulykke eller bliver ramt af alvorlig sygdom.

I en fremtidsfuldmagt kan du indsætte en eller flere personer, der skal kunne handle på dine vegne.

Fuldmagtshavere deles op i to kategorier:

  • Primære fuldmagtshavere
  • Sekundære fuldmagtshavere

De primære fuldmagtshavere er dem, der står som førsteprioritet til at varetage dine interesser, herunder personlige og/eller økonomiske forhold. Hvis de primære fuldmagthavere fralægger sig opgaven, eller på et tidspunkt ikke bliver i stand til at varetage den, træder de subsidiære fuldmagtshavere i stedet for de primære fuldmagtshavere.

I forhold til de primære fuldmagtshavere kan du vælge, om de enkelte primære fuldmagtshavere skal kunne træffe beslutninger alene på egen hånd, eller om det skal være i enighed med de øvrige fuldmagtshavere.

Det samme gør sig gældende for de subsidiære fuldmagtshavere. Her vælger du også, om de skal kunne træffe beslutninger på egen hånd eller, om de kun skal kunne træffe beslutninger i fællesskab.

Fremtidsfuldmagten vil først kunne aktiveres, hvis det bliver dokumenteret fra en læge, at der er tale om en permanent helbredsmæssig situation.

Ønsker du 1 times gratis rådgivning?

Hvorfor skal jeg få oprettet en fremtidsfuldmagt?

Der er flere gode grunde til at få oprettet en fremtidsfuldmagt:

Hvad giver fremtidsfuldmagten ret til?

Fremtidsfuldmagten giver samme rettigheder som en generalfuldmagt og giver på den måde modtageren/modtagerne ret til at foretage enhver handling på vegne af dig, både i personlige og/eller økonomiske forhold.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle kan oprette en fremtidsfuldmagt. Det eneste krav er, at alle involverede parter er fyldt 18 år og myndige, dvs. den der giver og den/dem der modtager fremtidsfuldmagten.

En fremtidsfuldmagt kan kun gives som enkeltperson. Ægtefæller kan eksempelvis ikke få oprettet én fremtidsfuldmagt, der beskriver begge parters ønsker, men skal i stedet få oprettet to særskilte fremtidsfuldmagter.

Hvornår er fremtidsfuldmagten gyldig?

Fremtidsfuldmagten skal tinglyses og underskrives med NemID på Tinglysningens hjemmeside. Når det er sket, skal den vedkendes af en notar i byretten. Dette skal sikre, at du står ved din fuldmagt.

Når fremtidsfuldmagten er blevet tinglyst, underskrevet og noteret hos notaren, er den juridisk gyldig. Fremtidsfuldmagten aktiveres dog først, når det bliver dokumenteret fra en læge, at der er tale om en permanent helbredsmæssig situation.

MinFamilieRet vejleder dig gennem hele processen og tager dig i hånden.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere