MinFamilieRet

Uskiftet bo

Hvad er uskiftet bo?

Når en person afgår ved døden, er det klare udgangspunkt, at dødsboet skal skiftes.

Dette betyder, at afdødes formue og ejendele opgøres, og fordeles mellem arvingerne. Ligeledes skal afdødes gæld betales.

Ved et uskiftet bo opgøres ikke ved at arven deles mellem arvingerne, men ved at boet overtages af den længstlevende ægtefælle. Udlevering af boet til uskiftet bo, er derfor ganske praktisk, idet det medfører, at den længstlevende ægtefælle kan forblive i en næsten økonomisk tilsvarende situation.

Såfremt betingelserne for udlevering af uskiftet bo er opfyldt, har den længstlevende ægtefælle ret hertil.

Hvad er samtykke til uskiftet bo?

En samtykkeerklæring til uskiftet er en erklæring fra et særbarn, hvor vedkommende samtykker til, at særbarnets forælders ægtefælle, kan sidde i uskiftet bo. 

Der er intet til hinder for at indhente samtykket på forhånd, hvilket MinFamilieRet gerne bistår med.

Hvad er betingelserne for at sidde i uskiftet bo?

Overordnet er der fire betingelser, som skal være opfyldt før en ægtefælle kan sidde i uskiftet bo:

 • Formuefællesskab
  For det første skal der have været formuefællesskab i ægteskabet. Såfremt ægtefællerne i en ægtepagt har besluttet, at alle ejendele skal være særeje, vil de ikke kunne sidde i uskiftet bo.
 • Afdøde efterlader sig børn
  Man kan kun etablere et uskiftet bo i de tilfælde, hvor den afdøde har efterladt sig børn. Såfremt den afdøde ikke har børn, skal boet gøres op, da det som udgangspunkt vil være den længstlevende ægtefælle, som arver hele formuen.
  Det er dog værd at bemærke, at man skelner mellem, om hvorvidt afdødes børn er fællesbørn med den længstlevende ægtefælle, eller om hvorvidt der er tale om særbørn.
  Fællesbørn:
  Såfremt den afdøde alene efterlader sig børn med den længstlevende ægtefælle, har den længslevende ægtefælle ret til at overtage boet til uskiftet bo. Børnenes samtykke er ikke her nødvendigt. 

  Særbørn:
  Hvis afdøde har særbørn, har den længstlevende ægtefælle ikke samme ret til at sidde i uskiftet bo. Det kræver i dette tilfælde samtykke fra særbørnene. Samtykker særbørnene ikke, kan længstlevende ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo.

  Det skal i den forbindelse desuden bemærkes, at såfremt særbørnene ikke er myndige, når samtykket skal indhentes, vil det typisk ikke kunne lade sig gøre, at længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo. Det vil nemlig kræve et samtykke fra både Familieretshuset og barnets anden biologiske forælder. Familieretshusets opgave er at varetage barnets interesser, og vil derfor ofte være tilbageholdende med at give samtykket, da det objektivt set vil være bedst for barnet at modtage arven efter den afdøde forælder.

 • Længstlevende ægtefælle må ikke være personlig konkurs

  Det er en afgørende betingelse, at længstlevende ægtefælle ikke er gået personligt konkurs.

 • Længstlevende ægtefælle skal være myndig
  Den længstlevende ægtefælle skal være myndig, og må ikke være under værgemål eller på anden måde have fået frataget sin retlige handleevne på, for at kunne sidde i uskiftet bo. 

 

Fordelene ved at sidde i uskiftet bo:

Der er flere fordele for den længstlevende ved at sidde i uskiftet bo.

Først og fremmest skal børnene ikke have deres arv førend, at du selv går bort.

Dette gør sig også gældende for børnenes tvangsarv. Man kan således fortsætte med sit normale liv, også ift. økonomien uden at skulle opgive formue, bolig eller andet. Herudover undgår man også at skulle betale behandlingsomkostninger af dødsboet.

Det kan hurtigt blive en dyr opgave at få opgjort et bo, og få dette indleveret til SKAT og skifteretten. Hvis man vælger at sidde i uskiftet bo, skal der kun betales en retsafgift på 500 kr, til skifteretten.

Ulemperne ved at sidde i uskiftet bo:

Der er dog ligeledes en række ulemper og begrænsninger ved, at man vælger at sidde i uskiftet bo. Når man vælger at sidde i uskiftet bo, er man begrænset ift. hvad man må bruge sine penge på. Boet skal nemlig forvaltes på forsvarlig vis, og man må således ikke misbruge det uskiftede bo. Man skal i videst omfang videreføre den livsstil, man har levet med sin ægtefælle. Dyre gaver og overdådige ferier, kan derfor blive betragtet som misbrug af boet. 

Endvidere er det heller ikke muligt at blive gift med en ny partner, såfremt man sidder i uskiftet bo. Hvis man derfor ønsker at blive gift igen, skal man skifte boet med afdødes børn. 

Ydermere skal man være opmærksom på, at al ens indkomst indgår i boet. Hvis man eksempelvis får værdistigninger på et hus eller vinder en sum penge, vil disse indtægter også indgå i boet.  

Dog er en af de vigtigste opmærksomhedspunkter i forhold til ulemperne, at man hæfter for ens ægtefælles gældsforpligtelser.  Inden man vælger at sidde i uskiftet bo, bør man være helt sikker på ens ægtefælles økonomiske situation. 

Hvordan bliver forhåndssamtykket gyldigt?

Forhåndssamtykket skal dateres og underskrives af samtlige særbørn for at være gyldigt. Der er ikke noget krav om, at forhåndssamtykket skal tinglyses.

Vi anbefaler, at alle parter opbevarer en version af det underskrevne forhåndssamtykke. I tilfælde af, at særbarnets forælder går bort og vedkommendes ægtefælle ønsker at sidde i uskiftet bo, skal ægtefællen indlevere en anmodning om uskiftet bo til Skifteretten.

Erklæringen findes på domstol.dk, og skal sendes sammen med den underskrevne erklæring om forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Hvordan skifter man frivilligt et uskiftet bo?

Når man først sidder i uskiftet bo, bestemmer man selv om man ønsker at ophæve det. Hvis man ønsker at ophæve det, skal man kontakte Skifteretten. Skifteretten vil herefter bede om en boopgørelse, som skal fremsendes til SKAT og til skifteretten.

Når boopgørelsen bliver godkendt af både Skifteretten og SKAT, vil det uskiftede bo blive ophævet. Arvingerne vil ligeledes få deres berettiget arv udbetalt, som en del af skiftet. 

Hvis man gifter sig på ny eller misbruger boets midler under uskiftet bo bliver man tvunget til at skifte boet.

Hjælp til uskiftet bo?

Har du brug for hjælp til uskiftet bo, så tøv ikke med at kontakte MinFamilieRet. Vi kan hjælpe dig med alt fra at udarbejde forhåndssamtykke til uskiftet bo til praktiske spørgsmål under selve boet samt skifte af dit bo.

Kontakt MinFamilieRet uforpligtende og få et godt tilbud.

Ønsker du 1 times gratis rådgivning?

  Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere