MinFamilieRet

Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Når den ulykkelige situation indtræder og en af dine nærmeste går bort, er der flere beslutninger, som skal træffes og mange spørgsmål som dukker op og som kan virke uoverskueligt midt i den svære tid.

Det kan bl.a. være følgende:

Disse spørgsmål og meget mere er noget vi kan hjælpe med hos MinFamilieRet.

Ønsker du 1 times gratis rådgivning?

Der er en del opgaver

Alt dette kan MinFamilieRet hjælpe dig med.

En dødsbobehandling er nemlig ikke helt ligetil og man bør holde tungen lige i munden, da det kan være juridisk kompleks. Derfor anbefaler MinFamilieRet at opgaven varetages af MinFamilieRet som bobestyrer eller hvis det foregår som privat skifte.

I det følgende kommer en kort gennemgang af hvordan en dødsbobehandling foregår uanset privat skifte eller gennem en bobestyrer.

Forløbet i en dødsbobehandling

Proklama i Statstidende
Ved et dødsfald, er det som udgangspunkt et krav, at der skal indrykkes en annonce i Statstidende, som kaldes for et proklama. Statstidende er en offentlig tilgængelig publikation, som findes på nettet. Formålet med denne annonce er, at eventuelle kreditorer informeres om, at en person er afgået ved døden. Eventuelle kreditorer har nu 8 uger til at gøre eventuelle krav gældende over for boet. Denne frist kaldes for proklamafristen.

Åbningsstatus
Når proklamafristen er udløbet efter 8 uger, skal der udarbejdes en såkaldt åbningsstatus for boet. En åbningsstatus skal vise, hvilke aktiver og passiver (penge, værdipapirer, indestående i bank, løsøre m.v.) afdøde ejede, da han eller hun døde.

Det overordnede formål med åbningsstatusssen er altså at skabe et overblik over økonomien i dødsboet.

Der er tale om en foreløbig status, der skal give et vink om hvor meget arvingerne kommer til at arve, men er dog ikke det endelige beløb.

Åbningsstatussen skal ligeledes sendes til SKAT og Skifteretten, samtidig med at den sendes til arvingerne.

Kreditorers krav mod boet
Derefter bør det undersøges om de krav som kreditorerne har anmeldt overhovedet, har hold i sig og om de skal anerkendes.
Til tider sker det nemlig, at kreditorernes krav ikke er korrekte, ved at de f.eks er forældede.
I sådanne tilfælde skal kravene ikke anerkendes. Det er derfor yderst vigtigt, at bobestyreren tager sig god tid til at undersøge kravenes eksistens og evt. om hvorvidt de er forældede.

Boopgørelse
Når krav mod boet er anerkendt, udarbejdes den endelige boopgørelse. Bobestyreren udarbejder endvidere en selvangivelse for boet, såfremt boet er skattepligtigt.

Den endelige boopgørelse skal præsenteres for alle arvinger, så de kan godkende den. Efter arvingernes godkendelse sendes boopgørelsen sendt til Skifteretten for godkendelse, som ligeledes står for videresendelse til SKAT.

OBS: Det er værd at bemærke, at fristen for udarbejdelse af samlet boopgørelse har en skæringsdato, som er senest 12 måneder efter afdøde er gået bort. Efter boopgørelsen er foretaget, har arvingerne desuden tre måneder til at sende opgørelsen til skifteretten og SKAT.

Kontakt MinFamilieRet i dag, hvis I har spørgsmål eller ønsker, at MinFamilieRet skal varetage jeres dødsbo.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere