MinFamilieRet

Børnetestamente

Hvad er et børnetestamente?

Hvis dit mindreårige barn bliver forældreløst, bestemmer Familieretshuset eller Familieretten, hvem der skal overtage forældremyndigheden.

Et børnetestamente er et dokument, der kan give dig indflydelse på Familieretshuset eller Familierettens beslutning om, hvem der skal have forældremyndigheden over dit barn i tilfælde af, at du og den anden forælder går bort, inden dit barn bliver myndig.

Du kender dine børn og deres behov bedst, og med et børnetestamente kan du gøre mest muligt for at sikre dine børn en tryg opvækst, i det tilfælde du og den anden forælder skulle gå bort.

Ønsker du 1 times gratis rådgivning?

Hvorfor skal vi have et børnetestamente?

Hvis en af forældrene dør, vil forældremyndigheden blive tildelt den anden forælder, hvis barnet bor hos ham eller hende i forvejen. Hvis børnene ikke bor hos den efterlevende forælder, er det muligt for andre at søge om forældremyndigheden hos Familieretshuset.

Sker det utænkelige, at barnet bliver forældreløst, er det Familieretshuset der afgør, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet.

Har I oprettet et børnetestamente, kan I få indflydelse på Familieretshusets afgørelse. Familieretshuset vil gå meget langt for at tage hensyn til jeres ønsker, hvis dette er tilkendegivet i et børnetestamente, og vil som udgangspunkt kun fravige det, hvis hensynet til barnets tarv taler imod børnetestamentet.

Ved at I opretter et børnetestamente, kan I gøre meget for at undgå, at der opstår en eventuel konflikt mellem to efterladte familier, der skal blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden over de efterladte børn.

Hvad hvis jeg er enlig forælder?

Har du eneforældremyndighed over dine børn, kan du med fordel også oprette et børnetestamente. Såfremt du dør, før børnene er myndige, vil det igen være Familieretshuset, som afgør, hvem der får forældremyndigheden. Både den anden biologiske forælder og andre kan ansøge om forældremyndigheden.

Mange enlige forældre vælger at oprette et børnetestamente, fordi de gerne vil forklare, hvorfor den biologiske far eller mor ikke skal have forældremyndigheden. Så er det op til Familieretshuset eller familieretten at afgøre, om hvorvidt en anden person end den biologiske forælder skal have forældremyndigheden.

Hvordan opretter jeg et børnetestamente?

Et børnetestamente kan oprettes på en af to forskellige måder. Børnetestamentet kan enten oprettes som et selvstændigt dokument eller som en del af et testamente.
Hvis I vælger at få det oprettet det som selvstændigt dokument, skal det angives, hvem I ønsker skal have forældremyndigheden over jeres barn/børn, hvis I dør, før de er myndige. Herudover skal det indeholde en dato og underskrives.

Det er desuden vigtigt, at I fortæller den person I skriver ind i børnetestamentet, hvor det originale dokument befinder sig.
I kan også med fordel angive, hvem der subsidiært skal have forældremyndigheden, hvis den, I først har udpeget, ikke kan eller vil påtage sig ansvaret.

Vi opfordrer dog på det kraftigste, at dit børnetestamente underskrives for en notar. Så er du sikker på, at det bliver fundet frem, og du er ikke afhængig af, at der er andre, der skal give besked til Familieretshuset.

I stedet for at oprette børnetestamentet som et selvstændigt dokument er en anden mulighed at lade børnetestamentet indgå i et almindeligt testamente. Dermed kan I også tage stilling til andre vigtige ting om arvens fordeling og vilkår.

Vores anbefaling er, at børnetestamentet indgår som del af et normalt testamente og underskrives for en notar.

Hos MinFamilieRet sidder vi klar til at hjælpe. Kontakt os uforpligtende for et godt tilbud!

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere